Fidelitas

A kétarcú „városszédítő”. Avagy ki is az a Tompa László?

A balliberális SZDSZ-ből induló, időközben civil álruhába öltöző Pro Körmendes Tompa László szereti a reflektorfényt, szeret szerepelni. Ez talán még nem is lenne akkora probléma, ha munkássága és tevékenysége erre méltóvá tenné. A képviselő azonban a szereplés és a saját közösségi oldalán történő öntömjénezés mellett igen csak szereti elferdíteni a valóságot. Mondhatnánk úgy is, hogy nincs közeli barátságban az igazmondással. Mindezzel eddig is tisztában voltunk, így már meg sem lepődtünk legutóbbi akcióján. Alapból arra sem lenne méltó, hogy egy betűt is szenteljünk a munkásságának. A kétszínűsége, folyamatos ferdítései, hazugságai azonban olyan szinten rombolják a körmendi közélet moralitását, hogy amellett nem szabad elmennünk szó nélkül. „Vétkesek közt cinkos, aki néma” szól a magyar mondás. Nézzük tehát, hogy mi volt a novemberi hónapra jutó aktuális ferdítése, amiből pontosan látni fogjuk, hogy valójában milyen elvek mentén politizáló ember Tompa László.

Tags: 

Reakció a Jobbik újabb bohózatba illő aláírásgyűjtésére

Úgy látszik, hogy a körmendi Jobbik a migránskérdésben tanúsított felelőtlen, ugyanakkor szerencsére eredménytelen hisztériakeltése után, ismét egy olyan témához kíván nyúlni, amihez nem rendelkeznek kellő ismerettel és tudással. Az ideiglenes regisztrációs pont kapcsán csúfosan leszerepelt szervezet, konstruktív, előremutató programok és javaslatok híján ismét aláírásgyűjtésbe kezd a körmendi kórházzal kapcsolatban. Teszik mindezt a szokásos, minden realitást nélkülöző, félrevezető módon. Lassan minden hétre jut egy aláírásgyűjtési akció, ami Bana Tiborhoz és az általa vezérelt szélsőjobboldali csoportosuláshoz köthető. Ezzel pedig egyetlen céljuk van. Elterelni a figyelmet a szakpolitikai képességeik hiányáról és arról, hogy valójában alkalmatlanok bármiféle előremutató, reális alapokon nyugvó programterv megfogalmazására.

Nézzük akkor meg mi is a valóság a Jobbik által visszakövetelt körmendi szülészeti osztállyal kapcsolatban. Először is, miután a körmendi kórház fenntartója a Magyar Állam, ezért az önkormányzatnak nincs valós mozgástere a működési struktúra kialakításába. Maximum javaslatokat fogalmazhat meg a fenntartó felé, amit Bebes István polgármester többször meg is tett az érintettek irányába.

Másodszor pedig, sajnálatosan hazánkban is, akár csak Európa többi államában, az elmúlt évtizedekben jelentősen csökkent a gyermekvállalási kedv. Ez oda vezetett, hogy olyan alacsony születési számokat produkált az ország évről-évre, amely komoly fejtörést okoz a legtöbb szociológusnak és szakembernek, akik a népességfogyás megállításán dolgoznak. Körmendi viszonylatban mindez azt eredményezte, hogy a városi kórház szülészeti osztálya fenntarthatatlanná vált, hiszen az amúgy is alacsony születési számok mellett, rengeteg körmendi kismama döntött úgy, hogy kapcsolatait kihasználva, inkább valamely közeli település kórházában szüli meg a gyermekét. A gazdaságilag jelentős veszteséget produkáló osztályok fenntartásával pedig a kórház egészének létét veszélyeztetnénk. Amíg jelentős, pozitív változás nem történik a demográfiai adatok tekintetében addig sajnálatosan a jelenlegi konstrukcióban nincs valós alapja a szülészeti osztály visszaállításának. Bárcsak lenne, hiszen mindannyiunk érdeke, hogy egy nem csak gazdaságilag, de demográfiailag is gyarapodó országban éljünk.

Ezek a tények. Amit a Jobbik mond és cselekszik az pusztán politikai haszonszerzés, gyenge PR tevékenység. Abból is egy ötlettelen változat. Azt már megszokhattuk tőlük, hogy a saját pártpolitikai érdekeik miatt mindent és mindenkit kritizálnak, pusztán azért, hogy saját magukat előtérbe helyezhessék. Ideje lenne azonban, hogy a kritikák mellé, reális, megvalósítható javaslatokat is megfogalmazzanak. Amíg ez nem sikerül nekik, addig minden egyes ilyen akcióval csak a saját alkalmatlanságukat bizonyítják.

Fidesz és Fidelitas körmendi szervezetei

Tags: 

Sajtónyilatkozat a Körmenden létesített ideiglenes regisztrációs pontról

A Fidelitas körmendi szervezete a tegnapi napon értesült arról, hogy Magyarország Kormánya ideiglenes regisztrációs pontot hoz létre a körmendi Rendészeti Szakközépiskola területén, a bevándorlók okozta nyomás enyhítésének céljából. Egészen elképesztő az az áradat, amivel a magyar kormánynak meg kell küzdenie. Várható volt, hogy előbb-utóbb újabb táborok felállítására lesz szükség, hogy a déli határnál jelentkező nyomást valamelyest csökkenteni tudja a kormány. Azt a nyomást, amely azért nehezedik hazánkra, mert az Európai Unió képtelen volt egy olyan szabályozást és egységes migrációs politikát kialakítani, amely alkalmas lenne a helyzet kezelésére. Ki kell jelentenünk, hogy mi sem örülünk annak, hogy  pont Körmenden alakítanak ki ilyen gyűjtőpontot és higgyék el a város vezetése sem repdes az örömtől. A Bebes István Polgármester Úrral történt egyeztetést követően azonban csoportunk biztos abban, hogy a város vezetése képes arra, hogy megbirkózzon ezzel a nehéz feladattal és, hogy a jogszabályi keretek között mozogva kezelje a rá nehezedő terhet. Mindezt úgy, hogy az itt élők a lehető legkevesebbet észleljék a migránsok jelenlétéből. Polgármester Úr a lakosság folyamatos tájékoztatását ígérte és abban is biztosak vagyunk, hogy a hatóságok mindent megtesznek azért, hogy ne romoljon a közbiztonság és a köztisztaság a városban.

Van azonban egy politikus, akinek úgy tűnik mindez nem elég és a városvezetéssel vállalt szolidaritás helyett, ebben a nyomasztó helyzetben is elsődleges célja a békétlenség, vagy rosszabbik esetben a pánikhelyzet szítása. Bana Tibor ugyanis tüntetést szervez egy olyan helyzetben, ahol inkább konstruktív javaslatokat kellene megfogalmazni. Kedves Tibor! Természetesen sem a városvezetésnek, sem a körmendi lakosságnak nem volt érdeke, hogy az állomás megépüljön, azonban, ha már rajtunk kívülálló események miatt így alakult, erőinket arra kellene fordítani, hogy az eseményeket a rendteremtés jegyében kezeljük. Tisztán látszik azonban, hogy ön, és a Jobbik nem ezt az utat kívánja választani, hanem a jogszabályok által kötelezett városvezetést demonstrációval kívánja akadályozni. Teszi mindezt annak a pártnak a színeiben, amelynek vezető politikusa az alábbi kijelentést tette: "Az Iszlám az emberiség utolsó reménye". Teszi mindezt úgy, hogy a magyar futballválogatott mérkőzésén ön társaival iráni zászlóval pózolt. Amennyiben ön és pártja ekkora rajongója az iszlámnak, feltennénk a kérdést, hogy miként lehet az, hogy azok a migránsok, akik feltehetően nagyrészt ennek a vallásnak a hívei, hirtelen ilyen heves ellenérzést váltanak ki önökből? A kétarcúság zászlója alatt önök kikkel vállalnak közösséget és kinek az érdekeit képviselik? Ezúton kérjük önöket, hogy a kérdések megválaszolása mellett gondolkozzanak el azon, hogyan tudnának érdemben segíteni a városvezetésnek a helyzet megoldásában, ahelyett, hogy hangzatos kijelentéseik hevében önellentmondásba keverednek.

Fidelitas körmendi szervezete

Körmend, 2015.09.11.

Tags: 

Reakció a Jobbik „Séta Körmenden” címmel megjelent közleményére

Mint már többször is jeleztük szívesen veszünk minden olyan észrevételt, tanácsot, véleményt, amely a város fejlődését, előrelépését szolgálja. Ezúttal is szeretnénk megköszönni a Jobbik észrevételét, amelyben felhívta a figyelmet a Várkertben, valamint a Rába hídnál tapasztalt állapotokra. Az általuk említett problémák valósak, ugyanakkor a helyzet megoldására már történtek intézkedések. Az önkormányzatnak ugyanis már aláírt szerződése van egy vállalkozóval, aki a hídnál felgyülemlett uszadékfa eltávolítására szakosodott. A probléma tehát gyakorlatilag az elkövetkezendő hetekben meg fog szűnni. Ami a várkerti tónál található vízátemelőt illeti, Polgármester Úr többször jelezte a kivitelező felé, hogy a szerkezet nem megfelelő működése és az abból levezethető problémák rondítják a kastélykert összképét. Reményeink szerint rövid időn belül pont kerül az ügy végére és a kivitelező elvégzi a szerződésben vállalt feladatokat.

A harmadik pontban ugyanakkor - amelyben a Jobbik számon kéri a városvezetést, hogy miért a Záév végzi a volt Lovarda (Színház) felújítását- több valótlanságot is olvashatunk. Kritikájuk, amely szerint a város vezetése nem a helyi vállalkozókat segíti az ilyen jellegű munkák elnyerésekor több ponton is erősen sántít. Először is létezik egy közbeszerzési törvény, amely pontosan meghatározza az ilyen jellegű felújítások során alkalmazandó eljárások menetét. A közbeszerzések lefolytatása során minden vállalkozásnak joga van megtenni a saját ajánlatát, amelyeket aztán a törvényben meghatározott szempontok szerint kell elbírálnia az ezzel a feladattal megbízott bizottságnak. A városvezetésnek tehát sem joga, sem pedig módja nincs arra, hogy bizonyos vállalkozásokat előnyben részesítsen, pusztán azért, mert az helyben működik. Ebben az esetben ugyanis súlyos törvénysértést követne el a bíráló testület. Másodszor: a példaként felhozott felújítások közül sem a vasúti felüljárónál, sem pedig a kórháznál nem Körmend Város Önkormányzata volt a megrendelő, így ezen projektek egyikénél sem volt joga dönteni a kivitelező személyéről. Arról már nem is beszélve, hogy a felüljáró esetében nem is a ZÁÉV ZRT. volt a kivitelező. Végül pedig a város vezetése minden alkalommal igyekszik támogatni a helyi vállalkozásokat, amikor erre lehetősége van. Csak néhány példa a közelmúltból: helyi vállalkozók újították fel a gyermekkönyvtár épületét, helyi vállalkozók dolgoztak a Körmendi Kulturális Központ Berzsenyi utcai épületének vizesblokk felújításakor és helyi vállalkozók is részt vettek a Sportcsarnok megújításában. Sőt jelenleg is egy helyi vállalkozás végzi a hivatal épületében történő átalakításokat. És ez csak néhány példa a több tucat közül. Nem igaz tehát, hogy Körmend város vezetése nem támogatja a helyben működő vállalkozásokat. Mint Bebes István, Polgármester Úr is többször hangsúlyozta, kiemelt figyelmet fordít a Körmenden működő cégek megsegítésére. Legyen szó akár munkamegbízásról, akár az idén elfogadott és már hatályban lévő, helyi vállalkozásokat támogató rendelet megalkotásáról és elfogadtatásáról.

Fidesz és Fidelitas körmendi szervezetei

Tags: 

A Fidesz és a Fidelitas körmendi szervezeteinek válasza Tompa László nyílt levelére

A napokban tette közzé Tompa László, a Pro Körmend önkormányzati képviselője azt a nyílt levelét, amelyet Bebes Istvánhoz, Körmend Város Polgármesteréhez címzett és amelyben Polgármester Urat alaptalan vádakkal illette. Szervezeteink hozzászoktak már ahhoz, hogy Tompa Úr „1 perc hírnévért” szinte bármire képes. Képes akár valótlan, a valósággal köszönőviszonyban sem lévő dolgokat állítani. Képes arra, hogy más munkáját, eredményeit a saját érdemeként adja el az online közösségi média oldalain. Legutóbbi nyílt levele azonban arra is rávilágít, hogy komoly problémái vannak a jogszabályok értelmezésével, sőt a szimpla szövegértelmezéssel is.  A Tompa Úr által kifogásolt SZMSZ módosítás ugyanis teljes mértékben törvényes, másrészt pedig egyáltalán nem arról szól, amit a nyílt levélben megfogalmaz. Ehhez természetesen ismernie kellene a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatát, vagy legalábbis vennie a fáradtságot és utána néznie. Az SZMSZ 13. § ugyanis a Képviselőt-testületi ülés napirendjéről hívatott rendelkezni. Az 1 perces korlátozás tehát az előzetesen kiküldött napirend véleményezésére vonatkozik, nem pedig az egyes napirendi pontok tárgyalására. A napirendi pontokhoz való hozzászólásra ezt követően is lehetősége lesz a képviselőknek, az eddig meghatározott időkeretben.

 Képviselő Úr tehát vagy nem képes értelmezni az SZMSZ-t érintő módosítási javaslatot, a rendelet ismeretének hiányában, vagy ami még rosszabb szándékosan hazudik, félrevezetve a jóhiszemű körmendi lakosokat. Felszólítjuk tehát Tompa Urat, hogy a nyilvánosság előtt vonja vissza szavait és ismerje be tévedését!

Fidesz és Fidelitas Körmendi szervezetei

Tags: 

Oldalak