Fidelitas

Csatlakozási szándéknyilatkozat az Ifjúsági Kerekasztalhoz

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 25-i ülésén elfogadta azt a határozati javaslatot, amely reflektálva a fiatal korosztály felmerülő igényeire, lehetővé teszi egy Ifjúsági Kerekasztal létrehozását.

A Képviselő-testület egyúttal felkéri azokat a civil szervezeteket, formális és informális csoportokat, diákköröket és intézményéket, akik csatlakozni szeretnének az Ifjúsági Kerekasztalhoz, hogy a honlapon megtalálható szándéknyilatkozatot legkésőbb 2015. május 31-ig juttassák el a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatalba (Körmend, Szabadság tér 7.)

A szándéknyilatkozatot benyújthatják postai úton, Dr. Stepics Anita jegyzőnek címezve, illetve személyesen, Molnár Dániel köztisztviselőnél.

A kerekasztalról további információkat a 94/592-917-es telefonszámon, valamint a molnar.dani@kormend.hu e-mail címen kérhetnek.

A szándéknyilatkozatot letöltheti >>>ITT<<<

Tags: 

Ifjúsági Kerekasztal megalakítása

Körmend város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta azt a határozati javaslatot, amely lehetőséget biztosít arra, hogy az ifjúság képviselői létrehozzanak egy Ifjúsági Kerekasztalt. A Kerekasztal megalakításának célja, hogy a gyermek és ifjúsági érdekek megjelenjenek az önkormányzat ifjúsági korosztályt érintő döntéseinek meghozatalában.

A Kerekasztal megalakulása esetén véleményező szervezetként működhet közre az ifjúsági korosztályt érintő önkormányzati döntéseknél. Javaslataival, ötleteivel támogathatja Körmend város ifjúsági koncepciójának megvalósulását. Ehhez szorosan kapcsolódva elvárásként fogalmazódna meg a kerekasztal felé egy ifjúsági cselekvési terv kidolgozása, illetve annak végrehajtásának koordinálása.

Tags: 

Ülésezett az önkormányzat - 2015. január 29.

Tájékoztató Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-ei üléséről.

Elkészült az idei költségvetés

Bebes István polgármester a költségvetés ismertetésekor elmondta, hogy az idei esztendőben is egy reális alapokon tervezett, intézményekkel egyeztetett költségvetés kerül beterjesztésre. A város idei büdzséje is alkalmas lesz az intézményrendszer fenntartására, és a betervezett fejlesztések megvalósítására.

Tags: 

Ifjúsági kerekasztal, közügyek

A fiatalok részt kívánnak venni a város életében, együttműködve a vezetéssel

Ifjúsági kerekasztalt alapítottak a helyi ügyek iránt érdeklődő fiatalok. Részt vennének a közügyekben is.

A kerekasztal egyik kezdeményezője, Molnár Dániel önkormányzati referens a kerekasztalról szóló tájékoztatóra meghívta Bebes István polgármestert is, jelezve: szeretnének együttműködni a várost vezető testületekkel. Csendes Máté, a Kölcsey gimnázium tanulója, diákönkormányzati vezető pedig a különböző, az ifjúsággal kapcsolatban lévő szervezetek együttműködéséről beszélt. Bebes István elmondta, hogy a fiatalok megkeresték ötletükkel, és ő ezt a város vezetése nevében támogatja. – Örülök, hogy vannak fiatalok, akiknek fontos a város élete, szeretnék még jobbá, színesebbé tenni a hétköznapjait. Az ajtó nyitva áll a most induló ifjúsági kerekasztal előtt. Azt is elmondhatom, hogy önkormányzatunk szakbizottságában a kerekasztal delegáltjai tanácskozási joggal vesznek részt. Ami jelzi, számítunk a véleményükre, és ha jó az adott elképzelés, akkor annak teret adunk – fogalmazott a polgármester.

Tags: 

Ingyes WiFi szolgáltatás - Fidelitas reakció

Köszönjük a városvezetésnek, hogy a javaslatainkat meghallgatva lehetővé teszi, hogy megvalósuljon egy olyan fejlesztés, amely a körmendi fiatalság régi vágya és érdeke! Örömteli, hogy a testület egyhangú döntéssel fogadta el a határozati javaslatot, amely lehetővé teszi az ingyenes WIFi szolgáltatás kiépítését a Szabadság téren. Amellett ugyanakkor nem mehetünk el szó nélkül, hogy egy civil szervezet képviseletében mandátumot nyert képviselő pártpolitikai csatározássá züllesztette a képviselő-testület ülését.

Tags: 

Oldalak