Október 28-án ünnepeltünk városunk 772 éves múltját

Október 28-án ünnepeltük, hogy IV. Béla királyunk 772 évvel ezelőtt városi kiváltságlevelet adományozott Körmendnek. A városunk csaknem 8 évszázados múltja bővelkedik a nagyszerű es felemelő pillanatokban. Ezen idő alatt rengeteg személyes sors, egyéni életút alakította településünk történelmét. A történelem azonban nem áll meg, nem ér véget, hanem folyik tovább a maga medrében. A jelen kor polgárai pedig éppen úgy a történelem alakítói, mint a korábbi korok nagy személyiségei.

A világ rengeteget változott ezalatt a 772 év alatt, uralkodók, államformák, eszmeiségek váltották egymást, tündököltek, majd váltak a történelem kitörölhetetlen részévé. Az információs és technológiai forradalom hatására ezek a változások az utóbbi évtizedekben talán meg gyorsabban mentek végbe. Gyakran halljuk, hogy az elmagányosodás korát éljük egy olyan világban, amelyben a közösségek leépülnek, az egyéni érdekek pedig felértékelődnek. A világban zajló átalakulások mellett pedig természetes, hogy Körmend is rengeteget változott. Viszont éppen mi vagyunk az élő példa arra, hogy csak akkor lehetünk sikeresek, ha közösségben gondolkodunk. Közös erővel értük el ugyanis az elmúlt időszakok legnagyobb eredményeit. Számtalanszor bebizonyítottuk, hogy ha egy közösség, egy közös cél érdekében összefog, akkor bármire képes. Tettük mindezt úgy, hogy közben büszkék voltunk a múltunkra, és megőriztük a hagyományainkat. Sokszor pedig éppen ezek az értékek generálták magát a cselekvést is, ennek köszönhetjük, hogy Körmend mára azzá vált ami: a térség vezető településévé.

A múltunk adja tehát az alapot, amely egy erős, gazdag alap. Ez a múlt, ez a csaknem 8 évszázadnyi történelem pedig kötelez minket a jelenben arra, hogy úgy cselekedjünk, hogy a jövőnk is legalább ilyen sikeres és nagyszerű legyen.

Arra kérek minden körmendit, hogy az előttünk álló időszakban is legalább ilyen szorgalommal és kitartással építsék a saját maguk és a város életét! Segítsék társaikat, segítsék a közösségeiket és továbbra is legyenek ilyen konstruktívak, ha Körmend fejlődéséről van szó! Csak együtt lehetünk ugyanis sikeresek!

Átadták a körmendi Batthyány-kastély felújított színháztermét

Átadták a körmendi Batthyány-Strattmann kastély 500 millió forintból felújított színháztermét csütörtök este.

Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkára avató beszédében úgy fogalmazott: a kultúra olyan élő kincs, amelyet óvni és gondozni kell.

Kultúra nélkül ugyanis nincs nyelv és nincs nemzet sem, csak emberek egy csoportja, amelynek tagjai, ha ugyanazon a nyelven beszélnek is, nem értik meg egymást - mondta.

Bebes István: Október 23-án nincs helye a pártpolitikának!

1956. október 23-án egy egész nemzet lázadt fel a zsarnokság, az elnyomás és a kommunista rendszer ellen. A szabadságharcosok között voltak fiatalok, idősek, nők és férfiak egyaránt. Világnézettől függetlenül összekötötte őket a hazaszeretet, a bátorság és a szabadságba vetett hit. Azokban a napokban nem számított, hogy ki mérsékeltebb, ki radikálisabb, ki jobb-, vagy éppen reformokat támogató baloldali, a cél ugyanis közös volt: elkergetni a kommunista elnyomókat.

Rájuk, hősökre emlékezünk minden év október 23-án. Az emlékezés mellett pedig ünneplünk. Ünnepeljük a bátorságot, a hősiességet, a hazaszeretet és a szabadságba vetett hitet. Személy szerint ilyen alkalmakkor én mindig feltöltődök kicsit, büszkeség és öröm tölt el, hogy ehhez a nagyszerű nemzethez tartozhatok, amely oly sokat adott a világnak és a szabadságnak. Tegnap azonban egy kicsit elkeseredett is voltam. Elkeseredtem, hiszen szemmel láthatóan vannak olyanok, akiknek az ünnep szentsége semmit nem jelent. Vannak olyanok, akik még ilyenkor sem képesek félretenni a pártpolitikát, nem képesek legalább pár óra erejéig nemzetben gondolkodni. Míg Budapesten a baloldal csinálta a balhét síppal, dobbal, megszentségtelenítve az 56-os hősök emlékét, addig a körmendi ünnepségen a szélsőjobboldal érezte úgy, hogy ez az esemény kiváló alkalom a pártpolitikai csatározásra, és vélt sérelmeik kinyilvánítására.

Korábban az ilyen jellegű politizálás nem volt jellemző Körmendre. Ha voltak is nézeteltéréseink azt mindig a megfelelő fórumokon, a megfelelő időben vitattuk meg. Bízom benne, hogy idővel ők is belátják, hogy ennek a fajta politizálásnak Körmenden nincs létjogosultsága! Nem kell egyetértenünk mindenben, nem baj, ha vannak olyan témák, amiket másként ítélünk meg és másként látunk. Az igazi probléma az, amikor már fenyegetéssel és agresszióval próbálunk meg érvényt szerezni saját nézeteinknek, különösen, ha egy nemzeti ünnepen tesszük mindezt. Megígérhetem, hogy amíg polgármester leszek harcolni fogok az ilyen jellegű megnyilvánulások ellen, hiszen végső soron mindannyian egy nemzethez tartozunk, és mindannyian „egy vérből valók vagyunk”!

Tisztelet az 56-os Hősöknek!

Bana Tibor kimutatta a foga fehérjét

Bana Tibor a Jobbik országgyűlési képviselője sajtótájékoztatón jelentette be, hogy hűséges pártkatonaként támogatja pártja álláspontját, és feltételhez köti a betelepítési kvóta elutasításának alaptörvényben történő rögzítését. A Fidesz és a Fidelitas Körmendi Szervezetei szerint ezzel a lépésével a képviselő végérvényesen bebizonyította, hogy jobban érdekli a saját karrierje és a saját pártja sorsa, mint Magyarország és a magyar emberek jövője.

Elszomorító a szentgotthárdi politikus pálfordulása az elmúlt hónapok hangzatos nyilatkozatai után. Ugyanakkor nem voltak kétségeink afelől, hogy, ha a pártérdek úgy kívánja szembe megy a magyar nemzet érdekeivel és a saját korábbi álláspontjával. A mai napon Bana Tibor és a Jobbik körmendi szervezete minden morális és erkölcsi felhatalmazását elvesztette, hogy véleményt nyilvánítson a körmendi ideiglenes befogadó tábor ügyében, korábbi témában tett megnyilatkozásaik pedig hiteltelenné váltak.

Aki ugyanis bármilyen feltételhez köti a kötelező betelepítési kvóta elutasítását az egyértelműen a brüsszeli bürokraták keze alá játszik, és veszélyezteti az ország jövőjét és megmaradását. Véleményünk szerint ezzel a cselekedetével a képviselő elárulta azt a 3,2 millió, közte közel 5 ezer körmendi választópolgárt, aki az október 2-i népszavazáson nemet mondott a kötelező betelepítési kvótára. Magyarország jövője és sorsa nem lehet alku tárgya!

Tags: 

Az álcivil mesemondók

A körmendi Fidesz és Fidelitas közleménye

A körmendi Fidesz és Fidelitas szervezetei elfogadhatatlannak tartják, hogy egy politikai szervezet helyi óvodában népszerűsítse saját magát. A liberális Pro Körmend ugyanis a héten a Facebook oldalán számolt be arról, hogy az egyik helyi nevelési intézményben jártak, ahol a gyermekeknek tartottak előadást.

Véleményünk szerint az ilyen jellegű rendezvények több, mint aggályosak, hiszen a politikai szervezeteknek semmi keresnivalójuk egy nevelési-oktatási intézményben. Különösen felháborító, hogy mindezt egy kétes személy által elnökölt civil szervezet álarca mögé bújva tették, félrevezetve ezzel az óvoda jóhiszemű vezetőit és pedagógusait. Úgy látszik, hogy a balliberálisok a tőlük évtizedek óta megszokott módszerekkel igyekeznek beférkőzni az élet minden területére, nem kímélve a legkisebbeket és szüleiket sem. Felszólítjuk tehát a Pro Körmendet, hogy a jövőben tartózkodjon az ehhez hasonló, morálisan és erkölcsileg elfogadhatatlan cselekedetektől!

Tags: 

Oldalak